อบรม ปิดการขายด้วย Story Telling

วิทยากร : คุณเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเขียน)

วันที่อบรม : 29 ต.ค. 2561
เวลาอบรม : 09.00 – 16.00 น.

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยอดจำหน่ายไม่ดีขึ้น มาจากพนักงานที่มีหน้าที่สำหรับขายไม่มีทักษะสำหรับเพื่อการพรีเซ็นท์ให้น่าดึงดูด พวกเขามุ่งจะขายสินค้ามากเกินไปทำให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัด บางบุคคลมุ่งจะให้ความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการมากมายไปหน่อย จนถึงลูกค้ารู้สึกระอา เมื่อลูกค้าหมดอารมณ์ที่จะซื้อช่องทางที่จะขายย่อมเหลือน้อย

Storytelling หรือความสามารถการเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นความถนัดสำคัญมากสำหรับนักการตลาดและก็นักขายในยุคนี้เพราะว่าความชำนาญดังที่กล่าวมาแล้ว ทำให้สามารถติดต่อไปถึงลูกค้าได้อย่างเร็ว ตรงประเด็น สามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าเห็นจุดสำคัญของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะส่งผลกระทบในการตัดสินใจซื้อ ทำให้ตกลงใจซื้อได้เร็วขึ้น

เป้าประสงค์

– เพื่อปรับ Mind Set ผู้ที่ได้เข้าในการอบรมให้เข้าใจในเรื่องจุดสำคัญของแนวทางการเล่า
– เพื่อฝึกหัดความสามารถการเป็น Story telling ให้กับผู้ที่ได้เข้าในการอบรม
– เพื่อผู้ที่ได้เข้าในการรับการฝึกอบรมสามารถวางพล็อตเรื่องที่จะเล่าได้
– เพื่อสามารถนำไปประยุกต์สำหรับเพื่อการดำเนินงานด้านการตลาดแล้วก็ขายได้
– เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมสามารถชักพาให้ลูกค้าเชื่อฟัง เพื่อปิดแนวทางการขายได้

หัวข้ออบรม

– จุดสำคัญของการเล่าเรื่อง
– ทุกคนสามารถเป็นนักเล่าเรื่องได้
– จุดสำคัญของการเล่า
– การเล่าเรื่องกับลักษณะการทำงานของสมอง
– ความไม่เหมือนระหว่างเรื่องดีกับเรื่องที่โดน
– Story telling
– ส่วนประกอบของเรื่องเล่า
– การวางพล็อตเรื่องให้ตื่นเต้น
– Story +Telling
– ปั้นเรื่องเล่าการตลาด
– ที่มาของเรื่องเล่า
– หาเรื่องเล่าที่ถูกอกถูกใจ
– แนวทางเล่าเข้าปาก
– วิธีการเล่าให้ชักชวนติดตาม
– เล่าให้ช้า
– ให้รายละเอียด
– เว้นจังหวะให้ติดตาม
– Work shop
– กิจกรรมการสอนงานด้วยวิธีการเล่า

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Content Marketing และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร